Etusivu

Tiealue on kasvanut lähes umpeen.

Tiekunnat, jotka ylläpitävät yksityisteitä, ovat tärkeässä asemassa huolehtiessaan maaseutujen tiestöstä. Ilman toimivaa tiekuntaa, ei monellakaan maaseudulla liikkuvalla olisi kunnollista tietä asuin- tai lomakiinteistöllensä. Lisäksi yksityiset tiet ovat lähes poikkeuksetta maa- ja metsätalouskiinteistöjen pääsyteinä.

Toimivan tiekunnan perusedellytys on toimiva hallinto. Tiekunnan hallinto voidaan toteuttaa joko toimitsijamies tai hoitokunta hallintomallilla.
Tiekunnan hallinto on usein päätetty hoitaa osakkaiden omin voimin. Tämä on toimiva tapa silloin kun osakkaiden keskuudesta löytyy riittävästi osaamista ja aikaa tämänkaltaisten yhteisten asioiden hoitoon.
Mikäli tiekunnan osakaskunnasta ei löydy henkilöitä tiekunnan hallintoasioiden hoitamiseen, voidaan nämä antaa ulkopuoliseen tieisännöitsijän hoidettavaksi. Usein toimivin ratkaisu saadaan kun tieisännöitsijä ottaa hoitaakseen kaiken hallintoasioiden hoidon, joka on usein juuri se osa joka tuottaa eniten hankaluuksia. Tällöin toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle jää ainoastaan käytännännön asioista päättäminen ja yhteistyössä tieisännöitsijän kanssa tämä on huomattavan helppoa.

Sama tie kunnostuksen jälkeen

Sama tie kunnostuksen jälkeen

Tieisännöitsijän toimiessa hallintopalvelun tuottajana hoitokunnan tai toimitsijamiehen työtaakka kevenee merkittävästi. Toisinaan tieisännöitsijä voi myös toimia toimitsijamiehenä tai hoitokunnan jäsenenä. Toimitsijamiehen tai hoitokunnan apuna tiekunnassa voi olla lisäksi erillinen varainhoitaja.

Mikäli kiinnostuit ja mietit, olisiko aika siirtää tiekuntanne hallintoasiat tieisännöitsijän hoitoon, ota rohkeasti yhteyttä.   Yhteystiedot tai Lomake.
Kerron mielelläni lisää.